RTI / XENOGREFTLER

TUTOPATCH®

• TUTOPATCH® gama ışınlaması ile sterilize edilmiş solvent korunumlu bovin perikardiumdan özütlenmiş bir kolajen membrandır.
• TUTOPATCH® öncelikle doku hasarlarının güvenilir şekilde kapatılmasını sağlar ve hücresel onarım mekanizmasında iskele olarak görev alır, iskeleyi vücudun kendi doğal dokusu ile doldurur.

Endikasyonlar

TUTOPATCH® bağ dokuların replasmanı veya tekrar güçlendirilmesi olarak veya aşağıdakiler dahil birçok disiplinde kullanılmaktadır:
(Bu endikasyonlar TUTOPATCH® ile ilgili olası terapötik kullanımların tam listesi değildir):

- Nöroşirürji: Duraplasti, dural ekstansiyon, dural replasman

- KBB: Timpanoplasti, duraplasti (fronto-temporal kemik), hava dolu sinüslerde kemik hasarları durumunda dura korunumu, frontal sinüs tahribinde sinüs girişinin kapanması, fasiyal sinir paralizinde askı prosedürleri, boyunun radikal diseksiyonu sonrası derin yapıların korunması, trakeal suturların tekrar güçlendirilmesi, paratidektomi sonrası hasarların doldurulması.

- Oromaxillofacial cerrahisi: Orbital zemin tamiri, fasiyal maksiller sinüs duvarının kapatılması, sinüs zemini agmentasyonunda Schneider membranın korunması, GTR ve GBR için membran.

- Oftalmoloji: Skleral bükümlerin kapanması, skleroplasti

- Torasik ve kardiyovasküler cerrahi: Perikardium replasmanı, göğüs duvarı replasmanı, akciğer reseksiyon durumunda suturlerin ve özofageal suturlerin sağlamlaştırılması, retroperitonun kapatılması, vaskular graftların kapatılması

- Abdominal Cerrahi: Fıtık ameliyatlarında karnın daha sağlam kapatılması (karın duvarı replasmanından kaçınınız), hiatus hernia

- Üroloji: Ruptür böbrekler durumunda suturlerin sağlamlaştırılması, renal pol rezeksiyonu sonrası yama onarımı, tunica albuginea replasmanı

- Jinekoloji: Stres inkontinans için sling prosedürler, vajinal sarkma için sakrokolpopeksi

- Ortopedi: Rezeksiyon-interpozisyon artroplasti

- Travma Cerrahisi: Birincil ligament ve tendon sutürlerin sağlamlaştırılması

- Plastik Cerrahi: Subkutan defektlerin doldurulması, kırışık doldurma

Özellikler & Avantajlar

• DIN EN 556-1'e göre Steril,
• SAL (Sterilite Güvence Seviyesi) 10-6'ya ulaşan güvenlik
• Doğrulanmış viral inaktivasyon
• Biyolojik olarak uyumlu
• Tamamen şekillendirilebilir
• Çeşitli ölçülerde mevcuttur


Sterilizasyon: Tutoplast® Doku Sterilizasyonu Prosesi ile sterilize edildi.

© STH TEKNOLOJİ AŞ.
TAŞPINAR MAH. 2870 SOKAK No: 1 İNCEK-GÖLBAŞI / ANKARA
P: +90 (312) 447 56 47 - F: +90 (312) 447 16 28 - M: sth@atg.eu.com