TAURECOL

Biyolojik Emilebilir Hemostatik Fiber Kollajen
Dördüncü jenerasyon biyo-emilebilir kollajen hemostattır. Sütüre etmenin veya koagülasyonun çok zor veya imkansız olduğu durumlarda kanamayı durdurucu ajan olarak kullanılır. Biyolojik olarak absorbe olur ve % 100 kollajen içerikli bir üründür.

%100 saf, doğal, uzun ve kısa kollajen fibrillerin bir arada bulunduğu yumuşak, kolay biçimlendirilebilir, laparoskopik kullanıma uygun bir materyaldir. Saflaştırma işlemi dışında işlenmediği için fibriller doğal haldedir. Güçlü etkisi bu doğal yapıya dayanır.
Fibriler yapısı sayesinde kaviteli ve düzenli olmayan yüzeylerde de görevini başarı ile yerine getirir.
Pad formu genel cerrahinin tüm prosedürlerinde, sızma kanamalar dahil olmak üzere başarı ile hemostaz etkisini gösterir. Fibrin yapıştırıcılar ile birlikte kullanıldığında hemostaz etkisi çok daha güçlü olacaktır.


Pad hali de fibriller hali de, dokunmamış (non woven) özelliktedir. Bu nedenle kolaylıkla uygulandığı gibi uygulama alanından kolaylıkla uzaklaştırılabilir.

Toksik değildir. Bu nedenle vücut içinde güvenle bırakılabilir. 6 hafta içinde enzimatik etkilerle tamamen yok olur. Bu da okside selüloz veya farklı yapıdaki hemostatik ajanlara karşı en önemli avantajlarından biridir. Adhezyon, fibrosis ve yabancı cisim reaksiyonlarına yol açmaz.

Taurecol 20 yılı aşkın uygulamaları ile başarısını ve güvenilirliğini kanıtlamıştır.

TAURECOL ETKİ MEKANİZMASI
Hemostaz etkisini hem mekanik hem de biyokimyasal metotları beraber kullanarak sağlar. Hemostaz etki çok hızlı ve güçlüdür, ortalama hemostaz süresi 4,4 dakikadır.

A. Taurecol, yaranın üzerine oklüzif olmayan bir basınç ile yerleştirildiğinde kan, kapiller etki yolu ile lifler tarafından absorbe edilir.
B. Mekanik olarak, kuru lif formundan jelatin formuna dönüşerek yarayı kapatacak şekilde yapışacaktır.


Taurecol mekanik olarak stabiize edilmiş yara alanında, biyokimyasal etkisiyle pıhtılaşmanın daha etkin olmasını sağlayacaktır. Trombositler kollajen liflere yapışmaya başlar ve kanama alanı kapanır.Bu durum, trombosit siklusu ile pıhtılaşma ajanlarının birleşmesini o da degranülasyon ve agregasyonun başlamasını sağlar.

© STH TEKNOLOJİ AŞ.
TAŞPINAR MAH. 2870 SOKAK No: 1 İNCEK-GÖLBAŞI / ANKARA
P: +90 (312) 447 56 47 - F: +90 (312) 447 16 28 - M: sth@atg.eu.com