EURO SKIN BANK

Glyadermin özellikleri
Glyaderm®; insan donör derisinden elde edilen asellüler dermal kollajen-elastin matrikstir. Düşük konsantrasyonlu NaOH (ref 1, 2) yıkama yöntemi ile antijenik yapılar uzaklaştırılırken, doğal kollajen-elastin lifler matriks içerisinde korunur ve dermisin eşsiz kollajen-elastin yapısı muhafaza edilir. Uygulandığı yerde antijenik bir tepkiye neden olmazken, fibroblastlar için doğal ve doğru bir skafold görevi görür.

Glyaderm® yanık cerrahisinde ve plastik rekonstrüktif cerrahide dermal restorasyon için kullanılır(ref 3) Glyaderm®’in kısmi kalınlıkta deri grefti altına dermal katman olarak kullanılması skardan uzak, geliştirilmiş fonksiyonel ve estetik sonuçlar sağlayacaktır.

Glyaderm® mikro-organizma ve virüsleri inaktive ettiği bilimsel olarak kanıtlanmış % 85‘lik gliserol prezervasyonu sayesinde kolayca saklanabilir ve taşınabilir.

Klinik sonuçlar
Ghent Yanık Merkezinde yapılan bir pilot çalışma Glyaderm®’in başarısını uygulama yapılan 20 hastada %90’ın üzerinde skarsız tedavi ile göstermiştir. Klinik sonuçların bir örneği olan aşağıdaki hastada skarlaşmanın derecesi ve iyileşme süreci gösterilmiştir (ref 4, 5, 6) :1 = boyunda tam kalınlıkta yanık
2 = yanık dokunun çıkarılmasının arrdından donör epidermisi ile hazırlanan yara yatağı
3 = Yaraya Glyaderm® uygulaması
4 = kan damarlarının doku içerisinde gelişmesinin Lazer Doppler ile görüntülenmesi
5 = perfore dokunun üzerine ince otolog epidermis uygulaması,
6 = 1 hafta sonra otogreftin tamamen kabul edilmiş hali,
7 = Altı yıl sonra iyi kozmetik sonuçlar


Ghent Yanık Merkezinde 25 hasta üzerinde yapılan prospektif, randomize, kontrollü ve karşılaştırmalı Glyaderm® çalışmasından etkileyici sonuçlar alınmıştır. Dermalab (objektif cilt elastikiyetinin ölçüm cihazı) ile objektif ölçümler Glyaderm® ve otolog deri greftinin uygulanmasının ardından, 1 yıllık tedavi sonrasında deri esnekliğinin ciddi bir şekilde arttığını göstermiştir (ref 6).

Avrupa’da çok merkezli, prospektif, randomize, kontrollü klinik deneyler 2010’da başlamıştır. Erken sonuçlar Glyaderm®’in ve otolog deri greftinin %90’ın üzerinde başarılı kabulünü göstermektedir.

Endikasyonlar
Glyaderm; çift katmanlı deri restorasyonlarında; tam kalınlıktaki deri hasarlarında dermisin yeniden yapılandırılması için, otolog split deri greftleri kombinasyonu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Glyaderm derin dermal hasarlarda, tam kalınlıkta yanık ve yara rekonstrüksiyon tedavileri için özellikle uygundur.

Plastik ve rekonstrüktif cerrahilerin diğer endikasyonları, onkolojik rezeksiyon sonrası rekonstrüksiyon, dev melanositik nevüs, nekrotizan fasiit sonrası rekonstrüksiyon, serbest flep çevirme ve travma sonrası rekonstrüksiyonlardır.

Temel cerrahi noktalar
Uygun yara yatağının hazırlanması için tüm canlı olmayan dokuların cerrahi debridmanı ile donör allograft veya topikal negatif basınçlı yara tedavisinin uygulanması gereklidir. Sağlıklı granüle yara yatağı Glyaderm dermal matriksin entegrasyonunu sağlar.

Uygulanmadan önce Glyaderm 3 kez durulanmış ve 10 dk steril suda bekletilmiş olmalıdır. Glyaderm yara drenajı için 1:1 ( genişletilmeksizin ) meşlenebilir.

Glyaderm’in yara yatağına sabitlenmesi sütür, stapler veya fibrin yapıştırıcı kullanılarak yapılabilir. Uygulanmış olan Glyaderm’in üzerine yarı geçirgen, yapışmaz (silikon ya da monoflament poliamid) membran kapatılır. Yaranın nemli ortamının devamını sağlamak ve Glyaderm’i mikroorganizmalardan korumak için kliniğin yara protokolünde bulunan uygun antiseptik membran üzerinden uygulanır.

Glyaderm’in yoğun ve dayanıklı kollajen-elastin matriksi 5 ila 7 gün sonra entegre olacaktır. Entegrasyonun ardından üst tarafta canlanmamış alanlar var ise bu alanlar yapıya zarar vermeden dikkatlice kaldırılır. Üzerine ince bir tabaka otogreft uygulanır.

Clinical Evaluation of Glyaderm, a Dermal Substitute Based on Glycerinized Donor Skin
A. Pirayesh1, 2, C.D. Richters1, H. Hoeksema1, J. Verbelen2, A. Heyneman1 and S. Monstrey2
[1] Burn centre, University Hospital, Gent, Belgium
[2] Euro Skin Bank, Beverwijk, The Netherlands

© STH TEKNOLOJİ AŞ.
TAŞPINAR MAH. 2870 SOKAK No: 1 İNCEK-GÖLBAŞI / ANKARA
P: +90 (312) 447 56 47 - F: +90 (312) 447 16 28 - M: sth@atg.eu.com